UTILIZAREA SOFTURILOR EDUCATIONALE - EDITIA 2021

EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE - EDITIA 2020

Displaying 1 - 20 of 1774

PLICKERS – METODA INTERACTIVA DE EVALUARE

PLICKERS – METODA INTERACTIVA DE EVALUARE

Autor: 
PROF. ADĂMESCU CLAUDIA LICEUL TEHNOLOGIC ,, TRANSILVANIA “ DEVA

Inovația în procesul de educație constă în preocuparea cadrelor didactice de a găsi metode, soluții ingenioase care să aibă rolul de a menține elevul și nevoile sale de învățare în prim plan, fie că este vorba de o lecție de predare, consolidare, evaluare sau autoevaluare. Introducerea metodelor interactive în procesul de predare nu mai este o noutate, multe cadre didactice folosesc cu succes calculatorul, proiectorul, tableta, Internetul în diferitele etape ale lecției.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE EVALUAREA IN INVAȚAMANTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE EVALUAREA IN INVAȚAMANTUL ONLINE

Autor: 
PROFESOR IN INVAȚAMANT PRIMAR: ADORJANI ÉVA ȘCOALA GIMNAZIALA MAGHERANI

Evaluarea poate fi orală, în scris, bazată pe activităţi practice, pe referate şi proiecte, interviuri, portofolii, precum şi alte instrumente elaborate de catedrele unităţii de învăţământ şi aprobate de director sau elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale şi de inspectoratele şcolare. În timpul învăţământului primar, fiecare evaluare a elevilor (continuă, formativă sau sumativă) pentru fiecare disciplină se materializează într-un calificativ dintre următoarele: insuficient, suficient, bine şi foarte bine.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE EVALUARE ONLINE IN INVAȚAMANTUL PREȘCOLAR

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE EVALUARE ONLINE IN INVAȚAMANTUL PREȘCOLAR

Autor: 
ADORJANI ORSOLYA, PROFESOR IN INVAȚAMANTUL PREȘCOLAR ȘCOALA GIMNAZIALA „S. ILLYES LAJOS” SOVATA, GRADINIȚA CU P. P. NR. 2.

În grădiniţe nu este permisă testarea copiilor sau acordarea de calificative sau note. Prin noul curriculum este promovată ideea încurajării şi dezvoltării imaginii pozitive de sine, a încrederii în forţele proprii ale copiilor şi progresul individual în ritm propriu.

În aceasta perioadă, când ținem legătura cu copiii și părinții online, educatorul nu are o sarcină ușoară. Deci reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față”.

CUM EVALUAM IN ONLINE?

CUM EVALUAM IN ONLINE?

Autor: 
PROF. AIRINEI OANA- MIHAELA COLEGIUL TEHNIC ,, GHEORGHE CARTIANU” PIATRA- NEAMȚ

Perioada pe care o traversăm reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită, întregul nostru stil de viață este pus la îndoială pe o durată nedeterminată.

 Tot ceea ce înseamnӑ proces de predare-învӑțare- evaluare a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții am fost nevoiți să ne mutăm activitatea în mediul on-line și am fӑcut cunoștintӑ cu aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ.

EVALUAREA ONLINE ÎN EPOCA GLOBALIZĂRII

EVALUAREA ONLINE ÎN EPOCA GLOBALIZĂRII

Autor: 
PROF. ALBALI RAMONA, COLEGIUL TEHNIC MOTRU

 Globalizarea este un proces complex, el se desfășoară în toate sectoarele de activitate umană din întreaga lume, în condiții diverse de dezvoltare economică, socială, politică și culturală. Termenul globalizare este de origine anglo-saxonă (globalization ), sinonim cu franțuzescul „ mondialisation” și este utilizat de toți. De asemenea, globalizarea este un proces de integrare mondială a statelor, cu scopul creării și asigurării unei comunități mondiale interdependente din punct de vedere economic, politic, social, ideologic, cultural etc.

EVALUAREA ONLINE

EVALUAREA ONLINE

Autor: 
ALECU ORLANDO DANIEL

Invățământul e o activitate complicate, nu știu dacă v-ați pus vreodată problema în felul ăsta, dar practic învățământul este o refacere pe scurt a aventurii cunoașterii umane, de la origini până în zilele noastre. E o poveste a acestei călătorii, și, la fel ca la toate poveștile, contează și frumusețea intrinsecă dar contează și talentul povestitorului. Shakespeare jucat de actorii de la Național nu e chiar la fel ca cel jucat de elevii din clasa a noua de la liceul de engleză din Craiova (dacă există așa ceva).

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

Autor: 
PROF. ALEXANDRU MIHAELA G. P. N. ,,PINOCCHIO” SLOBOZIA-IALOMIȚA

Evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde următorii paşi:

  • Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,
  • Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse,
  • Măsurarea rezultatelor aplicării programei,
  • Evaluarea rezultatelor.

 Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală.

EVALUĂREA ONLINE - METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUARII ONLINE

EVALUĂREA ONLINE - METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUARII ONLINE

Autor: 
PROF. ALUCAI ELENA, ŞCOALA GIMNAZIALA GRUMAZESTI, JUDETUL NEAMT

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. Instrumentele de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida procesul de învățare al elevilor lor. Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, semestru, unitate, program sau an școlar.

METODE DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE

METODE DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE

Autor: 
ALUCAI MARIA LICEUL TEHNOLOGIC VANATORI-NEAMȚ

 Implementarea Tehnologiilor Informaționale (TI) în educație este una dintre cele mai importante probleme într-o societate informațională. Eficiența instrumentelor multimedia în metodologia educațională câștigă tot mai mult spațiu din aria metodelor tradiționale de învățare. Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia.

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ON-LINE

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ON-LINE

Autor: 
PROF. AMARFEI ALINA G.P.P. ,,PRICHINDEL” SUCEAVA

In activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a conţinuturilor şi a modalităţilor de transmitere ale acestora.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE

Autor: 
PROF. INV. PRIMAR ROȘAN ANCUȚA CARABA MARIA MATEI ELENA ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 2, ALMAȘU MARE, JUD. BIHOR

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi cumulativă.

EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE – GOOGLE CLASSROOM

EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE – GOOGLE CLASSROOM

Autor: 
PROF. ANDREI ANA-MARIA LICEUL TEORETIC “ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIȘTE

În contextul actual al pandemiei de COVID-19 care afectează și țara noastră, învățământul românesc este pus în fața unei provocări fără precedent: suspendarea cursurilor față în față și trecerea procesului de predare-învățare-evaluare în mediul online.

EVALUAREA ONLINE-AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE

EVALUAREA ONLINE-AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE

Autor: 
AUTORI: PROF. ANDREI DANIEL, ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BOLINTIN VALE, JUD. GIURGIU

 Ȋn contextul actualei pandemii, foarte multe cadre didactice au făcut eforturi fantastice să nu piardă legătura cu elevii, să nu rămână în urmă, să-i țină conectați la viața școlară. La rândul lor, mulți părinți s-au trezit cu copiii acasă, fiind nevoiți să lucreze și ei de acasă, să împartă camerele, laptopurile, timpul și energia mentală. Și vorbesc aici de situația fericită, a celor care nu și-au pierdut jobul, care au mai multe camere pe care să le împartă, au curent și internet.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
PROF. ANDREI ECATERINA ȘC. GIMNAZ. NR. 4 RÂMNICU VÂLCEA JUD. VÂLCEA

Metodele și tehnicile de evaluare online reprezintă o parte necesară în procesul de învățare la distanță. Este necesar ca profesorul să ia cunoștință de posibilele lacune acumulate de-a lungul timpului în procesul de învățare. Atunci se pot lua măsurile necesare pentru a remedia acest aspect.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

Autor: 
PROFESOR: CĂTĂLINA ANDRIESEI COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI

 Dezvoltarea Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, prin apariția a noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor.

Facilitarea accesului din faţa calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, la manuale electronice, la o multitudine de teste online, a determinat adoptarea unor noi metode de predare, învăţare, dar şi de evaluare în diverse instituţii educaţionale.

REDEFINIREA EVALUĂRII ÎNVĂȚĂRII ELEVILOR ÎN ȘCOALA ONLINE -IDEI ALTERNATIVE DE EVALUARE-

REDEFINIREA EVALUĂRII ÎNVĂȚĂRII ELEVILOR ÎN ȘCOALA ONLINE -IDEI ALTERNATIVE DE EVALUARE-

Autor: 
PROF. ÎNV. PRIMAR ANGHEL MIHAELA-ROXANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN” – PITEȘTI, JUD. ARGEȘ

Situația pandemică are efecte de anvergură în domeniul educației și trecerea bruscă a școlilor de la clasa tradițională la predarea-învățarea hibridă determină profesorii să schimbe abordările, inclusiv modul în care evaluăm cunoștințele și abilitățile elevii.

Metodele tradiționale de evaluare sunt departe de a fi un indicator corect al inteligenței, cunoștințelor, abilităților sau efortului. Și nu reflectă nici măcar abilitățile și pregătirea pentru viața profesională.

SOCRATIVE – INSTRUMENT DIGITAL PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII SUMATIVE

SOCRATIVE – INSTRUMENT DIGITAL PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII SUMATIVE

Autor: 
PROF. ANGHELACHE IULIA-NELA LICEUL TEORETIC EMIL RACOVIȚĂ, GALAȚI

SOCRATIVE este o aplicație pentru evaluare - o alternativă la testele clasice, pe suport de hârtie. Se recomandă utilizarea ei cu predilecție în lecțiile de recapitulare - pentru evaluarea

EVALUAREA ÎN VREMEA PANDEMIEI

EVALUAREA ÎN VREMEA PANDEMIEI

Autor: 
PROF. SIMONA ANȚILĂ COLEGIUL TEHNIC REȘIȚA

Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită, întregul nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne asaltează din toate părțile, izolarea ne afectează resursele pe diferite paliere.

 Ce se întâmplă cu elevii, cu școlile, cu sistemul de predare-învățare-evaluare în general?

EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE

EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE

Autor: 
PROF. ANTON ADRIANA COLEGIUL ECONOMIC BUZĂU

 În contextul mondial al pandemiei de coronavirus, școala s-a mutat acasă și invățarea a devenit on-line. Această învăţare prin Internet, este o formă de învăţământ în care se prezintă elevilor un conţinut de instruire, prin Internet. Condiţia de bază, impusă participanţilor în procesul de învăţare, este sp dețină un calculator/laptop/tabletă/smartphone şi o conexiune la Internet. Astfel, s-au deschis noi orizonturi pentru procesul de predare-învățare-evaluare.

Pages